Szkolenie AS-Interface

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń z zakresu sieci AS-Interface oraz AS-Interface Safety At Work (zagadnienie bezpieczeństwa w sieci ASi).

Szkolenie AS-Interface

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń z zakresu sieci AS-Interface oraz AS-Interface Safety At Work (zagadnienie bezpieczeństwa w sieci ASi).

Bazujemy na kilkunastoletnim doświadczeniu w pracy z interfejsem ASi, a wyróżnia nas przede wszystkim indywidualne podejście do każdego kontrahenta. Nasze szkolenia są zawsze dopasowywane do wymagań i życzeń klientów - nie są to szkolenia katalogowe, bazujące głównie na podstawowej wiedzy ogólnej. Każde szkolenie jest skrupulatnie przygotowywane, a następnie przeprowadzane bazując na posiadanym przez użytkowników sprzęcie. Założeniem jest nauka z wykorzystaniem elementów z jakimi na co dzień pracują uczestnicy szkolenia.

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1) Podstawy techniczne ASi - informacje na temat podstaw na jakich opiera się system AS-Interface. Poruszane są tutaj wszystkie zagadnienia związanie z rozwojem interfejsu, jego budową i niezbędnymi elementami, sposobem komunikacji oraz dokładnym opisem zadań każdego z urządzeń AS-Interface.

2) AS-Interface Safety At Work - pełne dane dotyczące możliwości realizacji funkcji zabezpieczenia maszyn, urządzeń i obsługi z wykorzystaniem AS-Interface (do PLe i SIL3). Wyjaśniane są wszystkie aspekty w tym zakresie, od założeń systemowych, poprzez opis elementów wchodzących w skład systemu i sposób integracji bezpieczeństwa w istniejącej sieci, kończąc na dokładnym omówieniu zasady komunikacji.

3) Diagnostyka i utrzymanie ruchu - przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem ruchu, bazując na urządzeniach posiadanych przez uczestników. Przedstawiamy możliwości zainstalowanego sprzętu, pomocne narzędzia diagnostyczne, sposoby eliminacji po dstawowych błędów działania interfejsu, narzędzia poprawiające komunikację oraz sposoby wymiany wszystkich elementów sieci AS-Interface. Pracując na udostępnianych urządzeniach szkoleniowych przeprowadzamy szereg przykładów praktycznych aby inżynierowie zaznajomili się z określonymi procedurami postępowania.

Zapewniamy materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej), a każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.

REFERENCJE:

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

Witold Nantka

wn@newtech.com.pl

tel. 694 467 156