Indukcyjne

Indukcyjne

Jednym z najpowszechniej stosowanych typów detektorów obecności są czujniki indukcyjne. Dzięki swoim możliwościom i niezawodności wykorzystywane są one różnych gałęziach przemysłu.

Czujnik indukcyjny – zasada działania

Wbrew pozorom budowa i zasada działania czujników indukcyjnych nie jest wcale skomplikowana. Podstawowymi elementami detektorów tego typu są oscylator połączony z cewką umieszczoną od czoła urządzenia. Układ ten wytwarza zmienne pole magnetyczne, które w chwili pojawienia się w jego zasięgu obiektu metalowego wzbudza w nim prąd wirowy, wpływający na parametry wytwarzanych przez oscylator drgań. Zmiana ta jest z kolei rozpoznawana przez demodulator, a odpowiedni sygnał po przetworzeniu na obsługiwany standard jest przekazywany dalej do urządzeń sterujących. Warto w tym miejscu jednak dodać, że rozwój techniki sprawił, iż obecnie dostępne są różne rodzaje czujników indukcyjnych, które różnią się szczegółami budowy, dokładnością czy zasięgiem działania. Jednak ogólna zasada działania wszystkich detektorów tego typu jest taka sama, co w sposób zasadniczy wpływa na ich użyteczność.

Czujniki indukcyjne – zastosowanie

Jak już wspomniano, czujniki indukcyjne są bardzo popularnymi urządzeniami detekcyjnymi. Wynika to z ich bardzo wysokiej niezawodności oraz odporności na negatywny wpływ środowiska – np. zapylenie czy wilgoć. Stosuje się je do precyzyjnego określania lokalizacji metalowych elementów różnego rodzaju maszyn i urządzeń celem bezpośredniego lub pośredniego sterowania ich pracą. Niestety jednak zasada działania sensorów tego typu generuje też najważniejsze ich ograniczenie – czyli brak możliwości wykrywania obiektów niemetalicznych, wykonanych np. z tworzyw sztucznych. Kluczowym zagadnieniem związanym z zakupem odpowiednich czujników indukcyjnych będzie rzecz jasna dobór odpowiednich rozwiązań do konkretnych potrzeb. Pomóc w tym mogą specjaliści z naszego sklepu z automatyką przemysłową Newtech.com.pl, w którym oferujemy też szeroki wybór czujników indukcyjnych o różnych parametrach w doskonałych cenach.

Zapraszamy do zakupów!