Pomiar średnicy produkowanej rury papierowej w czasie rzeczywistym

Branża: Opakowaniowa

Opis projektu:

Zbudowane przez Newtech urządzenie służy do pomiaru średnicy produkowanej rury papierowej w czasie rzeczywistym z wymaganą przez klienta dokładnością.

Do wykonania układu pomiarowego wykorzystano 2 czujniki Baumera pracujące różnicowo. Pozycja czujników jest regulowana w zależności od średnicy badanej rury. Układ umożliwia pomiar rur od 50mm do ponad 500mm. Dane pomiarowe z czujników trafiają do sterownika Siemensa gdzie są obrabiane, wynik pomiaru jest wizualizowany na panelu Weintek. Panel służy również do nastaw parametrów układu pomiarowego. W przypadku gdy badany obiekt (rura) nie mieści się w zadanej tolerancji jest to wizualizowane przez sygnalizatory optyczno-dźwiękowe.