Pomiar szerokości maty

Branża: Chemiczna

Zakres prac:

- opracowanie koncepcji pomiarowej na podstawie oczekiwanej dokładności pomiaru,

- wykonanie testów działania systemu,

- montaż i integracja z systemem,

- stworzenie procedury archiwizacji danych pomiarowych.