Opracowanie i wytworzenie transporterów do podawania akumulatorów na linii do układania ogniw w pakiety

Branża: Budowa maszyn

Zakres prac:

- określenie potrzeb wspólnie z odbiorcą

- prace projektowe i wykonawcze

- testy wewnętrzne na ogniwach 

-  dostarczenie transporterów jako część większego systemu  klienta