Kontrola wizyjna jakości krawędzi płyt wiórowych po cięciu

Branża: przemysł drzewny

Zakres prac:

- wybór kryteriów według których ma odbywać się analiza jakości płyty wiórowej

- określenie miejsca montażu i sposobu dostosowania kamer do pracy w temperaturze powyżej 60°C i  pogorszonej przejrzystości powietrza

- dobór kamery wizyjnej i oświetlenia do wykrywanych defektów

- opracowanie stosownych do warunków obudów na kamery wizyjne

- testy u klienta

- zamontowanie gotowego zestawu na linii produkcyjnej

- oprogramowanie SCADA do analizy jakości krawędzi płyt na podstawie pozyskiwanych zdjęć z kamer

- opracowanie referencji dla zdefiniowanych różnych  grubości płyt

- archiwizacja wyników i zdjęć

- szkolenie i  dostarczenie instrukcji obsługi  systemu wizyjnego

- stworzenie dokumentacji technicznej