Kontrola obecności i rozmieszczenia elementów

Branża: Meblarska, Drzewna

Zakres prac:

- określenie punktów do detekcji

- dobór kamery wizyjnej pod kątem dokładności wykrywania defektów

- przygotowanie stanowiska do montażu kamer wizyjnych

- testy u klienta

- zamontowanie gotowego zestawu a linii produkcyjnej

- integracja systemu wizyjnego z robotami nakładającymi warstwy

- walidacja działania układu kontrolnego

- szkolenie z obsługi systemu wizyjnego