Kontrola aplikacji kleju

Branża: Opakowaniowa

Zakres prac:

- oględziny stanowiska i testy

- montaż mechaniczny oraz integracja elementów kontroli wizyjnej na istniejącej maszynie

- stworzenie stanowiska do wizualizacji inspekcji

- szkolenie dla obsługi